Kompanitë e ngarkim shkarkimit

ASC Albanian Stevedoring Company Shpk
Lagjia Nr. 1
Rruga Tregtare
Porti i Durresit
2001 Durres
Email: [email protected]
Web Site: www.asc-durres.com
Tel. + 355 52 232999
Cel: +355 69 60 75 505

Egnatia 1 Shpk
Lagjia Nr. 1
Rruga Tregtare
Porti i Durresit
2001 Durres
Email: [email protected]  
Email: [email protected]
Web Site: http://www.egnatia1.al/
Tel: +355 52 23 7513
Fax: +355 52 23 7513
Celular: +355 69 2088663/+355692063798

Liburnet 1 Shpk
Lagjia Nr. 1
Rruga Tregtare
Porti i Durresit
2001 Durres
Email. [email protected]    
Web Site: www.liburnet1.com
Tel: +355 52 224308
Cel: +355 69 20 90 755

Aktiviteti: Ngarkimi / shkarkimi i ngarkesave nga anija në mjet dhe anasjelltas, magazinimin e mallrave në magazine dhe sheshe