Shërbime për automjete, kompani transporti dhe furnizimi të anijeve

Formular Tip për Kërkesë Hyrje Automjeti (furnizim bordi)në terminal – kalatë

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotesohen do të dërgohen të pakten në kohën e mbërritjes së anijes në kalatë me email tek adresa [email protected]

Formular Tip për Kërkesë Hyrje per furnizim me karburant në terminal -kalatë

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotësohen do të dërgohen(për funizimin me karburant bashkëlidhur me konfirmim nga dogana, kapiteneria,etj) të pakten në kohën e mbërritjes së anijes në kalatë me email tek adresa [email protected]

Formular Tip për Kërkesë Ngarkim- shkarkim në terminal -kalatë

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotesohen dhe të plotesohet me dokumenta shoqeruese, si kontrate etj, do të dërgohen të paktën 24 orë para mbërritjes së anijes në kalatë me email tek adresa [email protected], dhe [email protected]

Formular Tip për Kërkesë Hyrje per furnizim me karburant i peshkatareve

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotësohen dhe me dokumenta shoqëruese, konfimin dogana, kapiteneria,  etj, do të dërgohen të pakten 24 orë para furnizimit me karburant, me email tek adresa [email protected]