Shërbime për Anije

Maksimumi permasave te anijeve qe mund te perpunohen :  

Gjatesi : 220 m   

Gjeresi: Pa kufizime   

Zhytja: 7.5 m   

Lartesi ajrore: Pa kufizime    

Ankorimi   

I mundshem: Po   

I detyrueshem: Jo   

Dhenie lajmit te gatishmerise nga anijet eshte e lejushme: Po   

Pilotazhi i detyrueshem per anijet mbi 500 GT   

apdrkiatori i detyrueshem   

Livizja e detit   (batice zbatice) 0.30-0.40 m   

Procedurat:   Axhenti detar   

Operacione ngarkim-shkarkimi   24 ore   

Distancat nga:   

Qendra e qytetit: 300m   

Aeroporti: 22km   

Stacioni i trenit: 500m   

Superstrada eshte e lidhur me portin 
 

Sherbimet   

Furnizimi me karburant: Po   

Furnizimi me uje te pijshem: Po   

Pastrimi i pleherave: Po   

Furnizimi me ushqime: Po   

Qender informacioni: Po   

Parking makinash: Po     

Transporti publik: Po

Taksi: Po   

Sherbim urban: Po