Hekurudha

Porti i Durrësit është i lidhur me rrjetin hekurudhor kombëtar. Kjo është një alternativë interesante dhe një mundësi shtesë për këdo që dëshiron të zhvillojë tregtinë përmes këtij rrjeti. Linja hekurudhore krijon shumë lehtësira që redukton kostot.  Rrjeti hekurudhor Shqiptar përbëhet nga 447 km dhe 230 km hekurudhor hekurudhor primar sekondar.  Zona Lindore e Terminalit në Port ofron shërbimin hekurudhor. Sistemi operativ është aktiv 24 orë për të gjithë operatorët që duan të transportojnë mallra duke përdorur këtë linjë.  Porti i Durrësit, mund të arrihet nga Stacioni i Trenit Durrës nëpërmjet shërbimeve taksi që janë në dispozicion të qytetarëve 24 orë .   
Për qytetarët që perdorin trenin si mjet transporti dhe kanë si destinacion Terminalin e Trageteve, duhet te ndjekin itinerarinn nga porta nr-3, e cila ndodhet në stacionin e trenit dhe nëpërmjet  mbikalimit arrijne në Terminalin e Trageteve .