Stafi drejtues

Porti i Durrësit menaxhohet nga Autoriteti Portual Durrës (APD)

Organet drejtuese të tij janë:   

– Këshilli Drejtues,   

–  Drejtoria Ekzekutive, e cila drejtohet nga Drejtori i Pergjithshëm Ekzekutiv i cili është përgjegjës për operimin dhe menaxhimin e Portit

KËSHILLI DREJTUES

Anëtarët e Këshillit Drejtues:

1. Znj. Viola HAXHIADEMI Kryetare –  Përfaqësuese e  MIE-s

2. Z. Serjan Mazrreku Zv/Kryetar –  Përfaqësues i Bashkisë Durrës

3. Z. Rudolf Papa Anëtar. –  Përfaqësues i MEF

4. Z. Genci Gjonçaj Anëtar –  Përfaqësues i MIE

5. Z. Arsim RAMA Anëtar –  Përfaqësues i Biznesit privat

6. Z. Alban Ramohitaj Anëtar –  Përfaqësues i Qarkut Durrës

7. Znj. Bruna Cene (Vrapi) Anëtare – Përfaqësues i Biznesit privat

DREJTORIA EKZEKUTIVE

Z. Pirro Vengu – Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

1- DIVIZIONI LIGJOR DHE ADMINISTRATËS Z. Aleks Marku

2. DIVIZIONI OPERACIONAL  Z.Andrea Shllaku

3. DIVIZIONI FINANCES  DHE MARRËDHENIEVE TREGTARE  Znj. Anisa Hoxha

4. FORCA E SIGURISË PORTUALE DURRËS (FSPD) Z. Alfred  Velaj