Kapacitetet teknike të terminaleve

TERMINALI I TRAGETEVE                                                                         

 dhënat e Terminalit:                                                                     

Gjatësia e kalatave      500 ml                                                                 

Thellësia e kalatave    8.5-10.0                                                 

Godina e terminalit   5.400 m2​

Kapaciteti përpunues   10.000 psgj/ditë- 1.5 million psgj/ vit

LINJAT E TRAGETEVE 

Durrës-Ankona ​

Durrës -Bari


TERMINALI I KONTEINERËVE

 dhënat e Terminalit:                                                                     

Gjatësia e kalatave      265 ml                                                                

Thellësia e kalatave    8.6-10.0                                                 

Sipërfaqja e Shesheve 60.062 m2​  

Kapacitet magazinimi  3.000 TEU

Kapaciteti përpunues 180.000 TEU/vit

LINJAT E LUNDRIMIT 

MSC (Gioia Tauro)

CMA CGM (Valleta)

MAERSK (Valleta)

COSCO (Piraeus)

HAPAGLLOYD (Piraeus)

ZIM (Piraeus)


TERMINALI I MALLRAVE GJENERALE-TERMINALI PERËNDIMOR 

 dhënat e Terminalit:                                                                     

Gjatësia e kalatave      800 ml                                                                 

Thellësia e kalatave      7.00-8.2 m                                                

Sipërfaqja e Shesheve  92.680 m2m2​

Kapaciteti përpunues    1.500.000 ton/vit


TERMINALI I MALLRAVE RIFUXHO-TERMINALI LINDOR 

 dhënat e Terminalit:                                                                     

Gjatësia e kalatave     422 ml                                                                

Thellësia e kalatave     6.5 M-11.5 M                                                

Sipërfaqja e Shesheve 135.000 m2​

Linjë hekurudhore       1.000 ml

Kapaciteti përpunues   1.8 milion tonë