Kompanitë e konteinerëve

Kompanitë e konteinerëve   Agjencia   Informacion
MSC (Meditteran Shipping Company SA) MSC Albania Shpk
www.msc.com
 
CMA CGM CMA CGM Albania www.cma-cgm.com/local/al
MSD Levant Shipping SL   (Medazov Line) Pelikan Shpk www.pelikantransport.com
ZIM (Integrated Shipping Services) Go Shipping Albania www.zim.com