Linja e Gjelbër

Çfarë është  “Linja e gjelbër”?

Autoriteti Portual Durrës nëpërmjet këtij shërbimi synon të ketë  komunikim të drejpërdrejt me përdoruesit e Portit, që lidhet me:

  • Problematikat me të cilat mund të  hasin pasagjerët me traget nga Porti  i Durrësit dhe anasjelltas.
  • Vonesa në nisjen apo mbërritjen e trageteve.
  • Tarifat portuale apo shërbimet që ofrohen nga sektorë të ndryshëm të APD-së (shih librin e tarifave portuale)
  • Proçedurat e përpunimit të kamionëve.
  • Formularë të shërbimeve që ofrohen nga APD (shih formularët e shërbimeve)
  • MëNyrën e pajisjes me leje vjetore/ ditore të hyrjes në Portin e Durrësit, etj (shih dokumentacionin e nevojshëm).

Telefononi në numrin : 00355 69 8081868

Ose të na vizitoni në faqen tonë zyrtare: http://localhost/apd