Formularët e detyrueshëm të sigurisë portuale

Formular Tip për Njoftimin e Mbërritjes së anijes

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotesohen do të dergohen të pakten 24 orë para mbërritjes së anijes, me email tek adresa [email protected]

Formular Tip për Informacionin mbi sigurinë para mberritjes se anijes- ISPS

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotesohen do të dërgohen të pakten 24 orë para mbërritjes së anijes, me email tek adresa [email protected]

Formular Tip për Listën e Ekuipazhit të anijes

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotesohen do të dërgohen të pakten 24 orë para mbërritjes së anijes, me email tek adresa [email protected]

Formular Tip për Listën e Pasagjerëve të anijes

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotesohen do të dërgohen të pakten 24 orë para mbërritjes së anijes, me email tek adresa [email protected]

Formular Tip për Manifestin e ngarkesave të rrezikshme në anije

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotesohen do të dërgohen të pakten 24 orë para mbërritjes së anijes, me email tek adresa [email protected]

Formular Tip për Deklaratën e sigurisë ndërmjet portit dhe anijes

Shkarko Dokumentin

Pasi të plotesohen do të dërgohen të pakten në kohën e mbërritjes së anijes në kalatë me email tek adresa [email protected]