Koordinatori për të drejtën e informimit

Elitjona Doko

Koordinator për të Drejtën e Informimit

Sektori i Komunikimit

E-mail: [email protected]

Adresa: Lagjia 1, Rruga “Tregtare”,  Durrës

Orari:  E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00