ADRIPASS

Project status
Ongoing
EU Project

ADRIPASS

ADRIPASS u bashkëfinancua nga Programi Interreg ARION. Ai synonte të përmirësonte lidhjet e mallrave detare – brendësi të tokës për të nxitur rritjen dhe zhvillimin ekonomik të sektorit të transportit në rajonin ADRION.

Iniciativa e Evropës Qendrore – Sekretariati Ekzekutiv koordinoi një partneritet shumë nivelesh, i përbërë nga institucione kërkimore, Autoritetet e Portit, organet publike rajonale dhe ndërkombëtare nga rajoni ADRION, të cilët u fokusuan në identifikimin e masave të buta për të përmirësuar dhe përmirësuar lidhjet në Rrjetin TEN-T shtrihet në Ballkanin Perëndimor, ku ndodhen shumica e pikave të kalimit kufitar. Ai testoi gjithashtu zgjidhje specifike TIK (Sistemet e Komunitetit të Portit) për thjeshtimin e transportit të mallrave në portet ADRION.

Me Strategjinë Transnacionale dhe Rrjetin e Bashkëpunimit të zhvilluar ADRIPASS, kapacitetet planifikuese të aktorëve të transportit dhe politikëbërësve kombëtarë dhe evropianë u përmirësuan ndjeshëm, duke i ndihmuar ata të përballen me sfidat e përbashkëta në lidhje me aksesin e transportit multimodal dhe efikasitetin e rrjetit në seksionet e Korridorit TEN-T në rajonin ADRION.

ADRIPASS PLUS, një projekt kapitalizimi i financuar gjithashtu nga Programi Interreg ADRION, do të përmirësojë disa nga rezultatet kryesore të projektit ADRIPASS.

IMPLEMENTATION PERIODS

ADRIPASS 01/01/2018 – 31/12/2020
ADRIPASS PLUS 01/01/2022 – 30/06/2022

Area
Connectivity and Sustainable Mobility
CEI role
Lead Partner
Duration
01/01/2018 – 30/06/2022
Budget
€1,600,264
CEI quota
€243,865

WEB & SOCIAL

IMAGE GALLERY


KONTAKTE

Serena Kovaci

Menaxhere Projektit

[email protected]

Arlinda Bazina

Project Officer

[email protected]

Fationa Roda

Project Officer

[email protected]

Majvina Maliqati

Project Officer

[email protected]

TE NGJASHME