InformationKomisioni i shqyrtimit te ofertave  per konkurimin publik, per arsye objektive vendos te shtyje marrjen ne dorezim/shqyrtim te ofertave te paraqitura nga subjektet private me date 04.05.2015 ora 12.00 ne sallen e mbledhjeve te APD-se.

Njoftim për hapjen e konkurimit publik mbi qiradhënien e shesheve me sipërfaqe prej 1000 m ²,2 000 m ²,1000 m ², dhe 1000 m ², me qëllim depozitimin e mallrave të ndryshme në zonën e ish-kantierit detar.
Data konkursit 23.04.2015 ora 12.00