Leje ditore për automjete

Aplikim për leje të re
Tarifë hyrje për automjete mbi 7.5 ton240.00Kamion
Aplikim Rinovim leje
Tarifë hyrje për automjete mbi 7.5 ton240.00Kamion

Aplikimi për lejet e humbura bëhet vetëm në Zyrën e lejeve në Autoritetin Portual Durrës.