Leje për Hyrje në Port

Pas shkarkimit te lejes online, ju lutem ta plotësoni formularin dhe ta dërgoni të skanuar me email tek [email protected] dhe të prisni konfirmimin me email të faturës.

leje