Njoftime

Komisioni i shqyrtimit të ofertave  për konkurimin publik, për arsye objektive vendos të shtyjë marrjen në dorëzim/shqyrtim të ofertave të paraqitura nga subjektet private me datë 04.05.2015 ora 12.00 në sallën e mbledhjeve të APD-së.

Njoftim për hapjen e konkurimit publik mbi qiradhënien e shesheve me sipërfaqe prej 1000 m ²,2 000 m ²,1000 m ², dhe 1000 m ², me qëllim depozitimin e mallrave të ndryshme në zonën e ish-kantierit detar.
Data e konkursit 23.04.2015 ora 12.00