Porti i Durrësit

Të dhënat mbi trafikun në Portin e Durrësit ne vitet 2011 – 2018

mallra_tabele_2018
mallra_2018