Terminali i Konteinerëve

Terminali i Kontenierëve
Terminali punon në sistem 24 orësh dhe disponon një numër të konsiderueshëm pajisjesh e makinerish bashkëkohore.

Karakteristikat e terminalit
SipërfaqJe terminali                  60.062 m2
Gjatësi kalate                          265 ml
Thellësia pranë kalatës             8.6m-10.00 m

Paisjet e terminalit

Stivues konteineresh                  5 njesi

Shasi terminali                          5 njesi

2 autovinca  me kapacitet         63 ton – 100 ton
Pirun ngrites                             1 njesi

Kapaciteti terminalit

Kapaciteti perpunues   180.000 TEU
Kapaciteti depozitues   3000 TEU
Priza per konteinere frigoriferike 200 njesi

Linjat kryesore që operojnë në Portin e Durrësit janë:
ZIM  –  Haifa Izrael
MSC –   GioaTauro Itali
CMA CGM –   Malta
MEDAZOV – Castellon Spanje
MAERSK – Malta Marsaxlokk
COSCO