Terminali i Konteinerëve

Të dhënat mbi trafikun në Terminalin e Konteinëreve ne vitet 2011 – 2018