Terminali Lindor

terminali lindor

Terminali Lindor

Terminali lindor menaxhohet që prej Korrikut të vitit 2013 nga operatori EMS-Albanian Port Operator. Ky terminal përpunon kryesisht mallra rifuxhio si: minerale xeheror, qymyr, klinker, skrap, çimento, vaj ushqimor por gjithashtu edhe mallra gjenerale si: makineri, profile hekuri, konstrukstione metalike etj. Ky Terminal gjithashtu mundëson edhe depozitimin e ngarkesave.

lindor 2

Sipërfaqja e terminalit             185.140 m2
Thellësia pranë kalatës           5.6m – 11.1m
Gjatësi kalate                             422m
Linjë hekurudhore                    1.000 ml
Elektrovinca me kapacitet       5 -15ton – 27.5ton

Pajisje të tjera terminali si: stivues kontenierësh, pirun ngritës, trailera, fadroma etj.