About

[smartslider3 slider=3]

Most requested services

Newsroom

Former student of the “Hysen Çela” vocational high school is now a ship captain in the Port of Durres/ September 9th 2022

Maritime professions are offering more employment
opportunities to those who are choosing…

See More

Durres Yachts and Marina/ Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding/ 10 August 2022

On August 10, 2022, in
the “Map Hall” of the Prime Minister’s Office was held…

See More

Sea passenger statistics at the Port of Durres/ 27 July 2022

Since
July 21st, ferries are offering double return
sailings from Durres to the…

See More

The Port of Durres “Overcomes” Pandemic, volumes and revenues increase during 2021, January-December 2021

Processing of goods at the Port of Durres during
2021 has recognized significant growth,…

See More

REGATTA Conference “Towards a resilient, competitive and sustainable maritime sector in the Western Balkans” World Maritime Day – September 30, 2021 – Tirana, Albania/ 28 september

In the framework of the World Maritime Day, the Albanian
Ministry of Infrastructure and…

See More

United States Coast Guard assesses security compliance in Albanian Ports, values progress made in some areas/ September 6th 2021

In the context of
increased cooperation with the United States of America in the fields of…

See More

To the attention of the passengers traveling to Durres Port/ 31th august 2021

Starting from 6th September, all the citizens who enter the Republic of Albania must meet…

See More

CEMA invites applicants for “Maritime English” language lecturer position/ 10 August 2021

In the pursuit of the ideals of excellence, standards and
performance levels promotion of…

See More

DPA/ To the attention of passengers traveling to Italy/ 30.07.2021

📍Starting from July 31, 2021, the Albanian citizens are allowed to travel from Albania to…

See More

EFINTIS KICK OFF MEETING

On September 22nd 2020 EFINTIS project was officialy launched as partnership gathered in…

See More

Quay nr.4 facilities allocated for nautical tourism July 16th 2020

Tourist and recreational vessels visiting the city this summerwill be…

See More

Gradual restart of passenger maritime transport and exclusive measures for the tourist season June 24th. 2020

A coordinative meeting between representatives
of law enforcement agencies and private…

See More

https://durresport.al/wp-content/uploads/2022/08/IMG_3146.mov#t=1,144

DURRES YACHTS AND MARINA PROJECT

On August 10, 2022, in the “Map Hall” of the Prime Minister’s Office was held the signing ceremony of the Memorandum of Understanding for the „Durres Yachts and Marina“ project, between Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar, chairman and representative of “Eagle Hills Real Estate Development“ Ltd and Mr. Erlis Hereni, CEO and representative of “Albanian Seaports Development Company”, shareholding company owned by the Durres Port Authority established to support the progression of the project implementation.

Read More

Siguria Kunder Zjarrit zjarr

Siguria Navigacionale navigacionale

Siguria në punë sigpune

Siguria Portuale fspd

Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe e Shpëtimit (PMNZSH)

Në Autoritetin Portual Durrës PMNZSH është një strukturë në varësi të Drejtorisë Ekzekutive të APD-së dhe e mbështet veprimtarinë e saj në ligjin  nr. 8766 dt. 05-04-2001 të PMNZSH-së, VKM  nr. 289 dt. 27-06-2002 për  riorganizimin e PMNZSH-së në objektet me rëndësi ekonomike dhe në rregulloren e brendshme të APD-së.PMNZSH ka si qëllim parandalimin dhe shpëtimin e jetës së njerëzve e të pronës nga rreziku i zjarrit, kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë, dhënien e asistencës teknike, si dhe ndërhyrjen…


Lexo më shumë

Siguria navigacionale

Sinjalistika detare (fenerët ndricues) e cila mbulohet nga Shërbimi Hidrografik Shqiptar dhe orienton drejt të gjitha anijet (mjetet lundruese) që i afrohen portit dhe radës së Durrësit për të shmangur përplasjet apo rënien në cekëtinë.
Të dhëna më të hollësishme mbi sa më sipër janë të pasqyruara në hartat navigacionale të cilat disponohen nga Shërbimi Hidrografik.


Lexo më shumë


Siguria në punë

Autoriteti Portual për mbrojtjen e sigurisë teknike, kërkon shërbim të kualifikuar të mbrojtjes teknike dhe kushteve të punës. Portet konsiderohen si vende me nivel të lartë rreziku gjatë kryerjes së operacioneve që zhvillohen brenda tij. Për këtë qëllim, Autoriteti Portual punon në përputhje me ligjin e portit dhe ligjet e rregullat shqiptare “Mbi sigurinë dhe shëndetin në vëndin e punës” si dhe në përputhje me të gjitha standardet aktuale ndërkombëtare ku aderon Shqipëria.


Lexo më shumë

Siguria Portuale

Autoriteti Portual Durrës është përgjegjës për sigurinë në port. FSPD ka për detyrë mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e infrastukturës, objekteve dhe vlerave të portit. Krijimin e nje mjedisi të sigurt dhe të përshtatshëm për Autoritetin Portual dhe operatorët e tjerë të cilët veprojnë në hapësirën e portit gjatë 24 orëve është objektivi kryesor i FSPD (Forca e Sigurisë Portuale Durrës).   


Lexo më shumë


Memberships

WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.29.03 WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.29.04 WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.29.04 (1) WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.29.05 61a06f3d-a60b-4b25-90d9-c795c1e7d58e ea8f35f2-9cf7-4748-8a93-1a3fa0ad8553

ISO CERTIFICATION

ISO 9001:2015

Quality management systems

ISO 14001: 2015

environmental management system

ISO 45001: 2018

ealth and safety management standard

ISO 50001:2018

Energy management systems