22.06.2020 Nis rihapja graduale e transportit ndërkombëtar detar të pasagjerëve për kategoritë e mëposhtme:

  • Të gjithë shtetasit shqiptarë rezidentë në vendet e BE-së, të pajisur me dokumenta të shteteve të BE-së ose shteteve të tjera jashtë BE,
  • Diplomatët shqiptarë (Shqipëri & Kosovë) dhe diplomatët e huaj, me automjetet e tyre personale.
  • Të gjithë shtetasit e huaj që ndodhen ose vijnë në Shqipëri për arsye pune.