APD/Bashkëpunimi me UAMD-në në drejtim të praktikave mësimore/ 12 gusht 2020

Rega Kaja, ka përfunduar studimet master shkencor pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, ndërsa praktikën mësimore pasuniversitare po e zhvillon pranë Sektorit të Protokollit dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Autoritetin Portual Durrës.
Të rinjtë janë e tashmja dhe e ardhmja e vendit dhe Rega është vetëm një prej tyre, që po njeh Portin më të madh në vend, për ta bërë pjesë të dosjes së saj profesionale! Bashkëpunimi me Universitetin “Aleksandër Moisiu” është prioriteti ynë!