APD certifikatë ndërkombëtare për Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit/22 gusht 2023

Autoriteti Portual Durrës vijon punën në drejtim të rritjes së standardeve sipas parametrave më të mirë ndërkombëtarë. Së fundmi, APD është certifikuar me Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit ISO 27001:2013ISO 27001:2013 është standardi më i njohur në botë për sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit (ISMS – Information Security Management System), që ju ofron kompanive në të gjitha njësitë e saj të veprimtarisë,  udhëzime për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit.

Ky standard ndërkombëtar specifikon kërkesat për vendosjen, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit brenda kontekstit të organizatës. #NjësiaeStandardeve #APD #ISO