APD/Certifikimi dhe Standardizimi nëpërmjet ISO, prioritet për përmbushjen e normave ndërkombëtare/10 tetor 2022

Në kuadër të Certifikimit dhe Standardizimit të menaxhimt të cilësisë, të mjedisit, të sigurisë dhe shëndetit në punë si dhe efiçencës së energjisë, stafi i Autoriteti Portual Durrës, u auditua nga Quality Austria për implementimin e Sistemit të Integruar të Menaxhimit.

Autoriteti Portual Durrës nëpërmjet Njësisë së Standardeve dhe Cilësisë ka prioritet përshtatjen dhe zhvillimin e Sistemeve të Menaxhimit sipas Standardeve ISO, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të perfomrmancës, cilësisë së mjedisit, sigurisë në punë dhe efiçencës së energjisë, që synojnë përmbushjen e normave ndërkombëtare.

Që prej marsit 2021, Autoriteti Portual Durrës është i certifikuar në 4 standarde ndërkombëtare ISO 9001:2015(MENAXHIMI I CILËSISË); ISO 45001:2018 (MENAXHIMI I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË); ISO 14001:2015(MENAXHIMI I MJEDISIT); dhe ISO 50001:2018(MENAXHIMI DHE EFIÇENCA E ENERGJISË).