APD / Në takimin e parë të Këshillit Koordinues të Qendrës së Ekselencës për Çështjet Detare / 28 Prill 2022

Në takimin e parë të Këshillit Koordinues të Qendrës së Ekselencës për Çështjet Detare, diskutuam mbi zhvillimin e kurrikulave profesionale, zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me institucionet evropiane si dhe planin e aktiviteteve për 2022.

CEMA është një instrument që na mundëson të rrisim ndikimin tonë rajonal si ofrues të shërbimeve portuale, të përmirësojmë menaxhimin tonë, dhe të përmbushim më mirë standardet dhe detyrimet për çështje të Flamurit, Portit dhe Bregdetit, si dhe të identifikojmë zgjidhjet e duhura për të adresuar ndryshimet klimaterike, për një zhvillim të qendrueshëm.

Mirënjohës partnerëve tanë në këtë iniciative, #MIE, #UAMD, #SekretariatinePërhershëmTëTransportit, #CDI