APD/ Përpunohen mbi 77 mijë konteinerë në 7- muaj/ 24 gusht 2020

Gjatë periudhës janar-korrik të 2020-ës, në Terminalin e Konteinerëve të portit më të madh në vend janë përpunuar 96 anije të specializuara me 77,036 TEU (njësi konteinerike) gjithsej.

Referuar të dhënave statistikore të 7-mujorit, mësohet se gjatë periudhës janar-korrik të këtij viti janë përpunuar 852 mijë tonë mallra gjithsej.

Nga çdo anije gjatë periudhës janar-korrik janë përpunuar mesatarisht 593 TEU (njësi konteinerike) gjithsej.

Numri më i lartë i konteinerëve të import-eksportit, 3,028 TEU gjithsej është përpunuar nga anija “Alinda”, ndërsa numri i anijeve me mbi një mijë TEU (njësi konteinerike) gjatë periudhës janar-korrik 2020 arrin në 15 gjithsej.