APD/ Ulja e impaktit në mjedisin urban nga Kroçerat tursitike, mbledh në Malaga përfaqësuesit e qytet-porteve të Mesdheut

Në vijim të takimeve të projektit « Locations », Autoriteti Portual Durrës është përfaqësuar nga Sektori i Projekteve në takimin dy ditor mbajtur në Malaga (Spanjë).

Gjatë dhjetë viteve të fundit, turizmi   me krocera   ka pësuar rritje të ndjeshme, nga 17.8 milion pasagjerë në 2009, në rreth 30 milion turistë rreth globit në 2019-ën. Gjithnjë e më shumë turistët po preferojnë të përdorin kroçera turistike në kërkim të një ekperience të mbushur me kulturë, dije, mirëqenie apo dhe për festa, përfshirë dhe ato familjare.   Portet në Mesdhe tani mund të gëzojnë përfitimet ekonomike të këtij trendi, por ato gjithashtu kanë filluar të ndiejnë presionin e kësaj lëvizje globale.

Nëse nuk menaxhohet mirë, rrezikon ndikimin në mjedis, lëvizshmëri dhe trashëgiminë kulturore në vendet me destinacion kroçera, ku kanë ndikim të rëndësishëm edhe në komunitetet lokale. Në këtë takim u prezantuan planet, masat teknike dhe webinars   për të përmirësuar lëvizshmërinë në qytetet me destinacion kroçerat si dhe për të kufizuar ndikimet mjedisore, me qëllim për të kuptuar ndikimet në lëvizshmërinë urbane të gjeneruara nga mbërritja, tranzitimi dhe nisja e krocerave.

Të të shtatë qytetet që marrin pjesë në projektin “LOCATIONS”,   Trieste, Ravenna, Lisbonë, Malaga, Durrës, Rijeka dhe Zadar,   kanë hartuar   masa specifike të lëvizjes së hartuar për pasagjerët dhe anijet , me qëllim integrimin në Planet e tyre të Qëndrueshme të Lëvizjes Urbane (SUMP). Ky ishte dhe takimi i fundit i këtij projekti, mbajtur në 19 dhe 20   shtator në Malaga, financuar nga Fondi Evropian për Zhvillimin Rajonal, ku u   prezantuan rezultatet   studimit tre vjeçar, në kërkim të zgjidhjeve që janë lehtësisht të përsëritshme në të gjitha portet e Mesdheut.

Qëllimi përfundimtar: Zbutja e ndikimeve të tilla në trafik dhe mjedis. Puna e realizuar nga zyrtarët e bashkive dhe autoriteteve portuale, si dhe ekspertët e shtatë qyteteve u mbështet nga ideja se përmirësimi i lëvizshmërisë së turistëve nënkupton përmirësimin e lëvizshmërisë së qytetarëve, si dhe në të njëjtën kohë prodhon një përmirësim në imazhin e nje qyteti pa ndikuar në origjinalitetin dhe jetueshmërinë e tij, të cilat janë pasuri te   njohura për qytetet mesdhetare .

LOCATIONS do te lere pas nje trashegimi , e cila perfshin zgjidhje te tjera për qytetin e Durresit – zbatimi i LCTP     përfshirja e 11 porteve të tjera mesdhetare, të ashtuquajturat “përsëritës”: Igoumenitsa dhe Selanik(Greqi), Koper (Slloveni), Limassol (Qipro), Sète (Francë), Valletta (Maltë), Cádiz (Spanjë), Dubrovnik (Kroaci), Leghorn (Itali), Portimão (Portugali) dhe Sarande (Shqipëri), të cilat tashmë kanë zhvilluar planet e tyre të lëvizjes turistike;

Nje seri webinaresh teknike    një paketë prej 14 masash (lëvizshmëri elektrike, lëvizje të përbashkët, ekskursione jeshile, ndarje me biçikletë …) të cilat mund të shkarkohen nga faqja e internetit, nga të cilat qytetet e reja mund të frymezohen.

Për më tepër, së shpejti do të krijohet një rrjet i hapur institucionesh dhe subjektesh nga të gjitha këto qytete për të mbajtur vëmendjen e lartë në këtë temë. Me vetëdijen se çdo përpjekje e bërë për të zvogëluar emetimet ndotëse do t’i lejojë Mesdheut të ruajë vlerën dhe origjinalitetin e tij ndër vite.

locations 5
locations 4
locations 2
locations 3