Drejt finalizimit sistemi Online i Menaxhimit Operacional dhe Financiar i Portit të Durrësit/ 02 shkurt 2022

✅Një platformë online që mundëson përpunimin e mallrave dhe menaxhimin e kalatave nga mbërritja e anijes në radë e deri në largimin e saj.

✅Deklarimi i mbërritjes së anijes

✅Rezervimi i Kalatës dhe i vinçave përkatës

✅Gjurmimi i volumeve të përpunuara në çdo turn

✅Evidentim i të ardhurave të pritshme për Portin dhe Operatorët Portualë

✅Mundësi ndërveprimi me agjencitë e Zbatimit të Ligjit në Det.

✅Të gjitha këto në kohë reale, dhe duke i ofruar mundësinë çdo agjencie detare të ketë akses në të dhënat e saj.

✅Unifikojmë praktikat, eliminojmë formularë e copa letrash, minimizojmë gabimet njerëzore dhe abuzimet.

✅Mirënjohës inxhinierëve dhe ekipit operacional të Portit të Durrësit, të cilët e zhvilluan këtë sistem me kosto minimale duke integruar platforma ekzistuese.