Grupi më i madh ndonjëherë përfundon kursin kundër terrorizmit në Qendrën Marshall/ 4 korrik 2023

Programi i Qendrës Evropiane për Studime të Sigurisë George C. Marshall për Terrorizmin dhe Studimet e Sigurisë mbajti sesionin e fundit më 29 qershor, në Garmisch-Partenkirchen, pjesë e të cilit ishte dhe Drejtori i Forcës së Sigurës së Autoritetit Portual Durrës, Kapiten i Rangut të III Alfred Velaj, falë mbështetjes së Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë.  

Qendra për Studime të Sigurisë George C. Marshall, e themeluar më 5 qershor 1993, është një institut i njohur ndërkombëtar i studimeve të sigurisë dhe mbrojtjes. Një partneritet dypalësh midis SHBA-së dhe Gjermanisë, e cila konsiston në një bashkëpunim afatgjatë që promovon dialogun dhe mirëkuptimin midis kombeve të Amerikës së Veriut, Evropës dhe Euroazisë. Në vitin 2023, Qendra Marshall shënoi 30 vjetorin e saj, duke ritheksuar angazhimin e saj për të mbajtur vizionin e George Marshall, një trashëgimi e qendrueshme që vazhdon përmes iniciativave të edukimit të sigurisë të Qendrës. 

“94 pjesëmarrës nga 59 kombe janë vërtet një dëshmi e shtrirjes globale dhe rëndësisë së programit PTSS, me gati një të tretën e vendeve të botës që përfaqësohen në këtë program”, tha drejtori i Agjencisë së Bashkëpunimit për Sigurinë e Mbrojtjes, James Hursch në  fjalën e tij për pjesëmarrësit. 

Një nga program me shtrirje globale, PTSS diplomoi grupin e tij më të madh ndonjëherë të kursantëve, duke i shtuar kështu më shumë se 15,000 alumni Qendrës Marshall. 

Pjesëmarrësit janë zyrtarë qeveritarë dhe privatë të nivelit të mesëm dhe të lartë që punojnë në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm të cilët marrin shqyrtojnë në këtë kurs kërcënimet dhe sfidat globale terroriste si dhe analizojnë dhe ndajnë praktikat më të mira për zgjidhje gjithëpërfshirëse të qeverive dhe të gjithë shoqërisë ndaj kundërterrorizmit. përmes leksioneve, diskutimeve në seminare, studimeve të rasteve dhe ushtrimeve në praktike.  

Ndërsa mjedisi i sigurisë globale ka ndryshuar ndjeshëm vitet e fundit, terrorizmi është ende një kërcënim kryesor i sigurisë për shumë vende në mbarë botën. Duke theksuar bashkëpunimin ndërkufitar dhe bashkëpunimin e sigurisë, programi PTSS ka për qëllim të fuqizojë një rrjet global profesionistësh të sigurisë nga vendet partnere dhe aleate për të trajtuar sfidën nga terrorizmi në mënyrë kolektive, me qëllim  parandalimin, zbutjen, mbrojtjen dhe rimëkëmbjen nga terrorizmi dhe dhuna ekstremiste. 

Programi katër-javor synon të angazhojë pjesëmarrësit në nivelet strategjike dhe të politikave, ndërsa një numër leksionesh trajtojnë gjithashtu edhe sfidat taktike dhe operacionale. Agjenti special Thomas O’Connor dhe znj. Jean O’Connor, lektorë në PTSS, ndanë përvojën e tyre nga puna e tyre me Task Forcën e Përbashkët të Terrorizmit. 

“Këta profesionistë duhet të punojnë pa probleme në një përpjekje për të marrë dhe për të kaluar inteligjencën vepruese nga skenat e ngjarjeve të mëdha terroriste. Kjo fillon shumë përpara fillimit të sulmit përmes partneriteteve dhe trajnimeve të koordinuara. Kurse si PTSS zbërthejnë kufijtë si brenda vendit ashtu edhe ato ndërkombëtarë.”, thane ata.  

Kundërterrorizmi është një fushë që është rrënuar nga diversiteti i dobët gjinor midis praktikuesve dhe profesionistëve, dhe udhëheqja e kursit historikisht ka luftuar me rekrutimin e grave praktikuese. Këtë vit ekipi i Qendrës Marshall dyfishoi këtë sfidë dhe si rezultat, pjesëmarrja e femrave u trefishua, duke e rritur në 18% numrin e femrave në kurs. Në mënyrë të ngjashme, numri i grave që shërbenin si lektore dhe asistente gjithashtu u rrit ndjeshëm në këtë program, si rezultat i përpjekjeve të Dr. Tova Norlen, Profesoreshë në Qendrën Marshall, për të gjetur dhe angazhuar femra eksperte të fushës. 

Norlen shpjegoi, “Shpesh më thonë se gratë profesionistë të antiterrorizmit nuk ekzistojnë. Ne ekzistojmë, por thjesht askush nuk na kërkon.” Ajo thotë se përderisa ka më pak gra që punojnë në këtë fushë, atyre që punojnë shpesh u mohohen mundësitë profesionale, veçanërisht nëse vijnë nga kulturat tradicionale. 

“Ndërsa shkojmë drejt strategjive më gjithëpërfshirëse kundër terrorizmit, duke përfshirë qasjet e të gjithë qeverisë dhe të gjithë shoqërisë, është e rëndësishme që të përfshihen të gjithë anëtarët e shoqërisë, përfshirë gratë”, tha Norlen. “Gratë luajnë një rol aktiv edhe si agjente edhe si viktima të terrorizmit, dhe ato janë gjithashtu vendimtare për parandalimin dhe deradikalizimin e suksesshëm.” 

Pas diplomimit, pjesëmarrësit iu bashkuan rrjetit të të diplomuarve PTSS, i cili përfshin mbi 2,400 anëtarë që përfaqësojnë 138 vende të botës.