Histori / 70 vjet më parë, hapja e shkollës 7-vjeçare në portin e Durrësit / 12 nëntor 2020

70 vjet më parë në portin e Durrësit u ngrit një shkollë7-vjeçare, që synonte arsimimin e punonjësve të tij.

Shkolla që u krijua në vitin 1950 drejtohej nga mësuesi Vasil Ziu, emrin e të cilit e mban sot një nga shkollat 9-vjeçare të qytetit.

Në Historikun e titulluar “Porti ynë në rrjedhën e viteve”, mësohet gjithashtu se për arsimimin e punonjësve të portit dhe të kantierit detar, në vitin 1967 u hap shkolla e mesme, fillimisht në godinën e ofiçinës së këtij porti.

Specialitetet bazë të shkollës ishin:

-Shfrytëzim porti, ku përgatiteshin përgjegjësit e vaporëve për proçesin e ngarkim-shkarkimit.

-Dega e mekanikë, ku përgatiteshin punonjës tëofiçinës, etj.

Në vitin 1975, ky institucion u quajt Shkolla e mesme pa shkëputje nga puna dhe drejtor i parë i saj ka qenë Petraq Gjata.