Konsultimi i “Librit të Tarifave të Autoritetit Portual Durrës”/ 11 tetor 2022

“Libri i Tarifave të Autoritetit Portual Durrës” nga sot i hapur për konsultim publik deri në fillim të muajit nëntor 2022.

Autoriteti Portual Durrës e konsideron shumë të rëndësishëm procesin e konsultimit për miratimin e Librit të tarifave. Edhe pse kuadri rregullator aktual e kufizon konsultimin e tarifave portuale në marrjen e disa pëlqimeve formale, mendojmë se konsultimi publik është çelësi i një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës.

Parimet bazë të librit të ri:

Tarifa të qarta për të gjithë përdoruesit, operatorët privatë dhe klientët,

Përfshijmë shërbime të reja dhe luftojmë informalitetin,

Në kohë krize nuk rrisim tarifat e përpunimit të mallrave.

Ndaj ftojmë të gjitha grupet e interesit dhe përdoruesit e Portit në tërësi, të japin komentet dhe sugjerimet e tyre në linkun bashkëlidhur :

https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/522