Nga përpunimi i ngarkesave speciale në kalatat e portit – Durrës.

Makineritë dhe pajisjet që shkarkohen vijojnë më pas rrugën me automjete drejt fabrikave të ndryshme në vend