Terminali i Konteinerëve në Portin e Durrësit me sistem të ri operativ / 31 Maj 2022

Një lajm i mirë nga Terminali i Konteinerëve në Portin e Durrësit ku është venë në funksion Sistemi Operativ online Navis 4.

Pas një pune disa mujore, nga përcaktimi i nevojave, instalimet e pajisjeve, integrimi i sistemeve të linjave konteinerike, trajnimet e stafit dhe deri tek digjitalizimi i zonave të përpunimit, sigurojmë tashmë një standard të ri pune në fushën e përpunimit të kontejnerëve. Falë këtij sistemi, operatorët, përdoruesit dhe agjencitë ligjzbatuese do mund të planifikojnë më mirë të gjitha veprimet logjistike dhe ato të kontrollit për çdo konteiner në import – eksport – magazinim.

-Ulje e kohës së përpunimit të mallrave dhe ulje e pritjes për transportuesit,

-Rritje e performancës së stafit dhe mekanizmave,

-Siguri, kontroll dhe analizë risku nga agjencitë ligjzbatuese,

-Gjurmueshmëri e çdo veprimi logjistik dhe transparencë financiare,

-Lehtësim i operimit 24/7.