Përballimi i fluksit të lundrimeve vajtje-ardhje e trageteve / 27 korrik 2022

26 sportele janë aktualisht në funksion të përpunimit të udhëtarëve në Portin e Durrësit me qëllim përballimin e fluskit të hyrje-daljeve përgjatë këtij sezoni veror.

Që prej datës 21 korrik, tragetet e linjave detare me shtetin fqinj, Italinë,  po operojnë me “dopio corse”(vatje-ardhje brenda ditës me qëllim përballimin e fluksit që aktualisht është i përqëndruar në hyrje.

Referuar të dhënave zyrtare të Autoritetit Portual Durrës, gjatë përiudhës 21-25 korrik 2022 në Portin e  Durrës janë përpunuar 18, 248 pasagjerë dhe 5,289 automjete.

Fluksi i sezonit veror është duke u menaxhuar nga të gjithë institucionet shtetërore dhe ato private që oeprojnë në Portine  Durrësit, me qëllim mbarëvajtjen e sezoni.