Porti i Durrësit së shpejti me një projekt konkret për uljen e nivelit të karbonit në transport

Porti i Durrësit së shpejti me një projekt konkret për uljen e nivelit të karbonit në transport

Në mbyllje të fazës së parë të projektit Locations për   “Turizmi me Kroçera  dhe ndikimet e tij në mjedisin urban ”, është zhvilluar një ekspozitë përmbledhëse e të gjithë veprimtarisë së tij të deri tanishme

Porti i Durrësit është një ndër 7 partnerët e këtij projekti, ku bëjnë pjesë qytet-porte   të rëndësishme si   Lisbona, Malaga, Zadari, Rijeka, Ravenna dhe Trieste

Tashmë, falë bashkëpunimit me qytete të tjera me të njejtat karakteristika në kuadër të projektit Locations është përgatitur LCTP (Plani për uljen e nivelit të karbonit në transport) për qytetin e Durrësit

Projekti Locations ka një kohë-zgjatje 2016-2020 dhe pas tij pritet që të konkretizohen gjithë   studimet e realizuara në bashkëpunim me partnerët e projektit

pr 1
img_8654
pr 3
pr 2
pr 4