Prezantohet drejtori i përgjithshëm i APD, z. Selim Belortaja 10 tetor 2013