Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare CEMA mbush sot 1 vit nga themelimi/ 27 maj 2022

Falë mbështetjes së MIE dhe partnerëve tanë, në këto 12 muaj aktivitet kemi mundësuar:

 • Formimin profesional për 9 punonjë të Portit të Durrësit në nivel Master pranë UAMD
 • Trajnimin e vazhdueshëm për 66 punonjësve tanë në fushat e menaxhimit portual, mjedisit, IT, etj.
 • 5 punonjës të certifikuar ne Google UX Design
 • 2 punonjës të certifikuar në Certified Ethical Hacker
 • 4 punonjës të certifikuar në Cisco Certified Network Associate
 • 4 punonjës të certifikuar në platformën Prezi
 • 1 punonjës i certifikuar në kursin Srategic Development for a future oriented port
 • 1 punonjës i certifikuar në kursin Port environmental management and sustainability
 • 10 punonjës të certifikuar nga Apec Port Training Centre/Antëerp Belgjikë:
 • 2 punonjës të certifikuar në kursin Dredging Technologies në Antëerp/Belgjikë
 • 1 punonjës i certifikuar në kursin Gestion et strategie portuaire Antëerp Belgjikë
 • 1 punonjës i certifikuar në kursin Container Terminal Management në Antëerp Belgjikë
 • 3 punonjës të certifikuar në kursin Health, safety and Security në Antëerp Belgjikë
 • Kualifikimin e vazhdueshëm për 130 personelit të sigurisë
 • 6 punonjës të certifikuar në trajnimin Oficer Sigurie per Facilitetet Portuale
 • 5 punonjës të trajnuar mbi Miratimin e Planit Kombëtar të Emergjencave
 • 1 punonjës i trajnuar në trajnimin Energy Transition
 • 30 punonjës të trajnuar në Maritime English
 • Kualifikimin dhe Çertifikimin e 38 elektrovinçierëve,
 • Hartimin dhe zbatimin e planit sektorial të menaxhimit të Flamurit shqiptar dhe analiza sektoriale për MIE dhe institucionet politikbërëse,
 • 10 praktika profesionale të paguara në kuadër të Programit të Specializimit dhe Praktikave Profesionale,
 • 40 Praktika Mësimore dhe vizita edukative në fushën e detarisë të realizuara pranë APD
 • 4 marrëveshje bashkëpunimi me institucione shtetërore dhe private, 1- Marrëveshja midis Autoritetit Portual Durrës dhe Agjencisë Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2-Marrëveshja midis Autoritetit Portual Durrës dhe Zyrës Vendore Arsimore Durrës 3- Marrëveshja midis Autoritetit Portual Durrës dhe Akademisë së Sigurisë 4-Marrëveshja midis Autoritetit Portual Durrës dhe Muzeut Ndërkombëtar të Fotografisë “Marubi”
 • 18 aktivitete publike të kthyera tashmë në pikëtakime të rëndësishme të sektorit.
  *Panairi i Punës dhe i Karrierës
  *Konferenca “Regatta” në Ditën Ndërkombëtare të Detarisë