Porti i Durrësit “kapërcen” pandeminë, rriten volumet dhe të ardhurat gjatë vitit 2021 Janar-Dhjetor 2021/ 04 shkurt 2022

Përpunimi i mallrave në Portin e Durrësit gjatë vitit 2021 ka njohur rritje të ndjeshme, duke arritur pothuajse në kufijtë e shfrytëzimit maksimal të kapaciteteve përpunuese  që ky port ofron në kushtet aktuale, atë të 5 milionë tonë/vit.

Referuar të dhënave zyrtare nga Autoriteti Portual Durrës, gjatë periudhës  janar- dhjetor 2021 në Portin më të madh në vend janë përpunuar 4,438,611 tonë mallra, 9% më shumë se në vitin 2019, përpara pandemisë.

Sipas të dhënave statistikore të APD-së, aktiviteti përpunues në të 4 terminalet portuale është rritur krahasimisht me vitin 2020, kur ishin prezente masat kufizuese anti-Covid, por edhe me të njëjtën periudhë të vitit 2019-të dhe atë 2018-ës, që respektivisht kanë rezultuar në bilance vjetore me : 3,881,976 tonë (2020), 4,072,543 tonë (2019), 3,614,606 tonë (2018).

Rritja e volumeve tregtare është pasqyruar dhe në rritjen e të ardhurave të APD-së,  që për vitin kalendarik 2021 kanë arritur në  2,794,828,618 lekë ose 48 %  më shumë se 2019 dhe 12 % më shumë se ne 2020.

Ndërsa fitimi para tatimit  është rritur me 26.55 %, po krahasuar me vitin 2020. Divizioni Financës, konfirmon dhe rritjen e të ardhurave për metër katror me 434 lek/m2 më shumë, duke nxjerrë në pah dhe mirë-administrimin e sipërfaqeve portuale.

Mirëadministrimi i të ardhurave, likuiditeteve dhe shërbimeve janë disa prej  indikatorëve që kanë ndikuar në këtë performancë financiare të një prej kompanive shtetërore më të mëdha në vend. Divizioni i Financës dhe Administrimit në Autoritetin Portual Durrës bën të ditur se ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këtë performancë ekonomiko-financiare janë :

  • Politika tarifore të adaptuara me tregun rajonal dhe Europian;
  • Mirëadministrimi i shërbimeve në Terminalin e Konteinerëve;
  • Mirëmenaxhimi i likuiditeteve ndërthurur dhe me menaxhimin rigoroz të debitorëve duke siguruar një rritje të arkëtimeve;
  • Ulja e nivelit të humbjeve për shpenzime në ujë dhe energji për subjektet të cilët operojnë në territorin e APD-së;
  • Mirëadministrimi i të ardhurave përkundrejt shpenzimeve në lekë dhe valutë.