6-mujori 2017: Shkëmbimet e mallrave nga porti i Durrësit, Italia volumin më të madh

Italia, Rusia dhe Turqia janë tre shtetet kryesore, me portet e të cilave shkëmben më shumë mallra porti i Durrësit. Në 6 muajt e parë të këtij viti, drejt/nga portet e Italisë kanë mbërritur/nisur me anije 152 mijë ton mallra gjithsej, ndërsa nga Ruisa 130 mijë ton dhe Turqia rreth 89 mijë ton.

Ndërkaq, sasia më e madhe e importeve, 130 mijë ton, në periudhën janar-qershor 2017, ka mbërritur nga portet e Rusisë, ndërsa mallrat për eksport, 105 mijë ton, i janë drejtuar Italisë.

Mbërritja e importeve kryhet sipas renditjes nga Rusia, Turqia, Italia, Greqia, Egjypti, Libia, Spanja, Gjermania, etj. Eksportet shkojnë drejt vendeve si Italia, Malta, Kina dhe Franca.

Në listën e porteve me të cilat janë shkëmbyer mallra për import dhe eksport në këto 6 muaj janë edhe vende si SHBA, Kroaci, Tunizi, Belgjikë, Ukrainë, etj.

Në 6-mujorin e parë të këtij viti në portin e Durrësit janë përpunuar afro 1 milion e 800 mijë ton mallra të ndryshme, ose mbi 123 mijë ton më shumë se sa e njejta periudhë e vitit të kaluar.

Përvec porteve të Evropës dhe Azisë, mallra të ndryshme kanë mbërritur apo janë nisur edhe në portet e kontinenteve te Amerikës dhe Afrikës.