Foto nga përpunimi i anijeve në portin e Durrësit 1960-1980

Fotot që po paraqesim në vazhdim i përkasin periudhës së viteve 1960-1970  në portin më të madh të vendit.

Ato rikthejnë në memorie punën e brigadave të punonjësve dhe të elektrovinçave për përpunimin anijeve tregtare, si dhe aktivitetin e ofiçinës së portit detar.

Disa prej fotove pasqyrojnë edhe veprimtarinë e bigës së madhe lundruese në të njejtën periudhë.