NJOFTIM I RËNDËSISHËM #APD 11 MARS- 03 PRILL 2020

1) Zyra e Protokollit të APD nuk do të jetë e aksesueshme për asnjë qytetar/subjekt. Çdo shkresë përcilleni në adresën tonë elektronike/postare
‪2) FRIKË JO, KUJDES MAKSIMAL PO!‬
‪3) MARRIM MASA, TË MBROJMË VETEN DHE TË TJERËT!‬