Njoftim për aplikime në Forcën e Sigurisë Portuale Durrës

Drejtoria Ekzekutive e Autoritetit Portual Durrës njofton kandidatët e interesuar për mundësinë e aplikimit për tu bërë pjesë e Forcës së Sigurisë Portuale.

Për tu njohur më hollësisht me kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve dhe procedurat e aplikimit mund të konsultoheni me:

Udhëzimin nr 7, datë 11.6.2015

Botuar në Fletoren Zyrtare nr 112 të vitit 2015

Dokumentet e aplikantëve duhen dorëzuar në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, pranë Drejtorisë Ekzekutive të APD, brenda 15 ditëve nga data e këtij Njoftimi.