Njoftim për procedure rekrutimi në Forcën e Sigurisë Portuale Durrës

Ne zbatim te UB Nr. 3137 date 11.11.2016 mbi ngritjen e komisionit te Vleresimit te Aplikimeve per pozicionin Punonjes Sigurie si dhe ne zbatim te Udhezimit Nr. 07 date 11.06.2015 te Ministrit te Transporteve dhe Infrastruktures “Per percaktimin e kritereve dhe procedurave te perzgjedhjes se punonjesve te Forces se Sigurise ne portet detare te Republikes se Shqiperise” Kreu V, Neni 6:

Drejtoria Ekzekutive e Autoritetit Portual Durrës njofton kandidatët e interesuar për tu bërë pjesë e Forcës së Sigurisë Portuale, qe diten e merkure date 16.11.2016 fillon procedura e rekrutimit per te gjithe aplikantet qe kaneaplikuar per tu bere pjese e Forces se Sigurise se Portit te Durresit.