Trajnimi i Stafit të APD-së mbi Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik

Konsolidimi i njohurive financiare në dobi të rritjes së performancës dhe objektivave të Autoritetit Portual Durrës, ishte qëllimi i trajnimit zhvilluar gjatë ditës së sotme për stafin e APD-së,  nga drejtues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Drejtori i Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit pranë Ministrisë së Financave,  z. Dritan Fino, pohoi se,  është  hera e parë që zhvillohet një trajnim i tillë për punonjësit e APD-së. Trajnuesit u  ndalën  kryesisht në sqarimin e  tematikave mbi kontrollin e brendshëm financiar publik, rëndësinë  si dhe rregullat e tij, të cilat do ti  shërbejnë punonjësve për arritjen e objektivave financiare të institucionit. Erisa Rodhani, Përgjegjëse e  Sektorit të  Kontabilitetit pranë Ministrisë së  Financave dhe Ekonomisë, e cila u ndal në instrumentat e zbatimit  të menaxhimit financiar dhe kontabilitet, ngritjen e sistemeve për menaxhimin e  riskut, kuadrin ligjor si dhe linjat e mbrojtës, etj. Pjesë e këtij  trajnimi njëditor ishin punonjës të të  gjitha niveleve të menaxhimit dhe specialistët e Autoritetit Portual Durrës. Trajnimi i vazhdueshëm është thelbësor për performancën individuale, zhvillimin personal dhe profesional, gjithashtu edhe për suksesin e  veprimtarisë së APD-së