Video promocionale e projektit ADRIPASS/ 08 Maj 2020

Video promocionale e projektit ADRIPASS, për lidhjet multimodale më të mira në rajon, planet pilot të partnerëve dhe arritjet e deritanishme të projektit.