Volumi i mallrave me rrugë detare u rrit me 14,6% në muajin shkurt ( 26 mars /ATSH/)

 Volumi i transportit të mallrave nga toka, deti dhe ajri është rritur gjatë muajit shkurt 2020, krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë.

Sipas INSTAT, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin shkurt 2020 është 360 mijë tonë, duke u rritur 14,6 %, krahasuar me shkurt 2019.

Në dymujorin e parë të 2020, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 688,9 mijë tonë, duke u rritur me 12,5 %, krahasuar me dymujorin e parë të 2019.

Të dhënat statistikore tregojnë, se edhe volumi i mallrave të transportuara me rrugë hekurudhore në muajin shkurt 2020 shënoi rritje.

Me rrugë hekurudhore u transportuan 3,0 milionë tonë-kilometër mallra, duke u rritur me 5,7 %, krahasuar me shkurt 2019.

Në dymujorin e parë të 2020, volumi i mallrave të transportuar me hekurudhë është 6,0 milionë tonë-kilometër, duke u rritur me 16,9 %, krahasuar me dymujorin e parë të 2019.

Në muajin shkurt 2020, dinamikë pozitive shënoi edhe volumi i mallrave të transportuar me rrugë ajrore, që  sipas INSTAT shënoi 178,8 tonë mallra, duke u rritur me 7,1 %, në krahasim me shkurt 2019.

Për periudhën e dymujorit të parë të 2020, me rrugë ajrore janë transportuar 355,9 tonë mallra duke u ulur 2,5 %, krahasuar me dymujorin e parë të 2019.

Në kushtet e situatës COVID-19, Instituti i Statistikave të Shqipërisë bën të ditur se, mbetet i përkushtuar në ndjekjen e misionit të tij, t’u siguruar përdoruesve informacionin e nevojshëm. INSTAT vijon publikimin e të dhënave që konsiderohen të domosdoshme për funksionimin e duhur të ekonomisë, shoqërisë dhe qeverisë shqiptare